Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

case

hela hallonbergen

 

JUNI 2018

På uppdrag av Sundbybergs stad och med stöd från Vinnova har Tengboms landskapsarkitekter Karin Manberger, Dafni Sarakinis och Anna Wyn-Jones Frank, med stöd av forskare Ulrika Gunnarsson Östling, utforskat en normkreativ gestaltningsprocess av ett parkstråk i Hallonbergen utanför Stockholm. Det påbörjade arbetet med steg 1 ligger till grund för steg 2 i Vinnova-processen: att utveckla en normkreativ gestaltningsprocess inom Tengbom.

 
 

#var är tjejerna?

SEPTEMBER 2018

Var är tjejerna är ett bottoms-up-projekt finansierat av Helsingborgs stad där en grupp 15-åriga tjejer med olika socioekonomiska bakgrunder föreslår förändringar till tre platser i sin stad. Tjejerna driver själva gestaltningen, baserat på sina drömmar, sin oro, sina tankar, känslor och idéer. Arkitekterna Vesna Vasiljkovic, Lina Salomonsson och Alex Cochrane, samt representanter från staden agerar enbart stöd samt hjälper tjejerna att utveckla idéerna i VR-miljö. Förhoppningen är att processen ska stärka tjejerna och inspirera fler till att ta större plats i stadens utveckling. Projektet jobbar mot FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Kommer snart