Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

tips för att lyckas

tips för att komma igång

 
 

Det finns inget facit för hur en normkritisk processer eller ett normkritiskt arbete ska se ut eller gå till. Däremot finns det många goda exempel på metoder som underlättar arbetet, från att ställa sig den första frågan till att praktiskt skapa en jämställd och jämlik plats.

Att utmana sig själv med frågor är ett sätt att få en tydligare bild av de normer en själv bär på. Nedan har vi listat några enligt en process olika skeden. 

 
 
01.png
 
 

01.

Checka av på följande inför första kundmötet:

 • Marknadsför den normkreativa kompetensen i tidigt skede.
 • Inse dina begränsningar och ta in relevant kompetens.
 • Offerera tid för fördjupad kunskapsinhämtning (fundera på att söka externt ekonomiskt stöd för att få loss tid för djupare teoretisk kunskapsinhämtning).
 
 
 
02.png
 
 

02.

Fram med scannern och läs av följande i samband med platsbesök:

 • Vem är jag? Vilka normer bär jag på? Skriv ner och ta med dig som en fusklapp.
 • Vilka nationella och lokala mål för social hållbarhet finns?
 • Vilka nyckelpersoner och nätverk finns, och vilken kunskap kan de bidra med?
 • Studera tidigare underlag, utredningar och dialogprocesser för fördjupad förståelse.
 • Finns det marginaliserade grupper? Vad krävs för att representera dem i dialoger?
 • Vem får ta plats här? Vilka får det inte? Varför?
 • Vilka beteenden behöver ifrågasättas?
 • Finns det en synlig eller osynlig norm?
 • Vilka sociala konflikter kan uppstå?
 
 
 
03.png
 
 

03.

Kläm, känn, smaka, lukta på platsen genom att analysera den rumsligt och socialt:

 • Hur påverkar fysiska strukturer användningen?
 • Riskerar nuvarande strukturer att förstärka normer och diskriminera?
 • Hur ser de sociala nätverken ut?
 • Bygg fullskaletester och prova olika användningar av rummet.
 • Bygg, modellera och skissa med de boende i området.
 
 
 
04.png
 
 

04.

Tänk efter före!

 • Utvärdera vad som funkade och för vilka?
 • Vad kan tas vidare och bli mer permanent?
 • På vilket sätt nås olika målgrupper bäst? Anpassa form och kanal!

 
 
 
05.png
 
 

05.

Nu är det klart, men... ?

 • Vad bidrar det fysiska förslaget (färg, form, struktur, placering) till?
 • Vad uppmuntrar och förstärker det?
 • Hur skulle en icke-arkitekt gjort? Varför?
 • Vilka beteenden uppmuntrar det färdiga förslaget?
 • Vad signalerar visualiseringar och bilder av det färdiga förslaget? Se upp för stereotypiska avbildningar!
 
 
 
06.png
 
 

06.

Och så slutligen:

 • Behåll de normkritiska glasögonen på i alla situationer.
 • Ta med input från marginaliserade grupper.
 • Uppsök aktivt nyckelpersoner/organisationer när dialog inte finns.