Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

hur gör en då?

 

hur gör en då?

Utgångspunkten i en normkreativ gestaltningsprocess är att ifrågasätta sitt nuvarande arbetssätt. Det enklaste sättet att göra det på är att bära med sig ett batteri frågor (som rör platsens tillkomst) som man ständigt utmanar sig själv med.

 
 
 
PROCESS.png
 

Illustration ”vanlig” gestaltningsprocess vs. Normkritisk process

 
 

sök hjälp!

Många lärdomar finns ofta att hämta i andra discipliner. Normkritisk forskning växer hela tiden och det finns många forskare att rådfråga eller samarbeta med. I resurslistan finns tips.