Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

om sajten

 

om sajten

normkreativ-arkitektur.se är en produkt av och från Tengbom

Vad är kunskap värt om man inte delar med sig av den, tänker vi. Därför har vi gjort denna sajt där vi samlar och delar våra kunskaper och insikter om normkreativa gestaltningsprocesser inom arkitektur. Det handlar helt enkelt om att bidra till skapandet av rum, platser och en värld som är mer inkluderande, välkomnande och genomtänkt för många olika gruppers behov och förväntningar.