Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

resurser

resurser

Här är en lista med tips för den som törstar efter mer läsning, inspiration och djupare förståelse för det viktiga arbete som sker på flera fronter inom normkreativ forskning och processer. 

Boverket – Jämställda offentliga miljöer

Belatchew & Add gender – Methodkit för jämställda platser

Disorder

Mycket

Nyréns — Equalizer 

White — Flickrum i det offentliga

White — Normkritisk visualisering