Ett normkritiskt perspektiv formar inte per automatik jämställda eller jämlika platser. Om en plats upplevs som jämställd eller inte beror på en mängd faktorer som hänger ihop med de maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Men om man väljer att arbeta med en gestaltningsprocess med normkritiskt fo

börja här

kontext

 

Allt har ett sammanhang. Tar man något ur dess sammanhang förlorar det ofta både mening och betydelse. Inte minst en plats, exempelvis ett torg i en stad, agerar i ett sammanhang. Grunden för att arbeta normkreativt handlar om att förstå en plats utifrån de lokala förutsättningar som råder, samt att förstå de normer och värderingar som påverkar användandet av just den platsen. 

Att en offentlig plats domineras av en grupp människor samtidigt som andra känner sig rädda, exkluderade, otrygga eller osäkra är varken rättvist eller hållbart. Men med arkitektur och förändrade gestaltningsprocesser är det möjligt skapa inkluderande rum. Nya visioner och bilder av framtiden kan ersätta gamla.

 

 

Karin manberger och Dafni sarakinis arbetar som landskapsarkitekter på tengbom.

 
 

Vem är du och vilken roll tar du (i projektet)?

Arkitekter, och andra stadsutvecklare, behöver alla jobba med att utveckla sin medvetenhet för att bli mer inkluderande. De normer vi bär på som individer och yrkesutövare påverkar hur vi ritar, formger och gestaltar olika rum i olika skalor.